Návrh dřevěných konstrukcí

Využití výpočetní techniky


Dnešní výstavba již není představitelná bez řádné, na počítači zpracované projektové a výrobní dokumentace.

I v oblasti dřevěných konstrukcí a dřevostaveb dnes lze pracovat s CAD programy specializovanými přímo na dřevěné konstrukce. Naše firma během roku 1998 přešla na zpracování vašich zakázek pomocí počítače. Používáme jeden z nejlepších CAD programů určených speciálně pro návrh střech a dřevěných konstrukcí.

Pomocí tohoto softwaru jsme schopni detailně a přesně rozkreslit střešní konstrukci, dřevěnou nosnou konstrukci nebo rodinný dům v reálném 3D modelu, vyhotovit výrobní a montážní dokumentaci, ale i upozornit na případné nedostatky v návrhu, které po konzultaci s vámi, popřípadě projektantem Vaší stavby odstraníme. Tím se předchází nepřesnostem a dodělávkam na samotné stavbě.

Další velkou a významnou výhodou je, že jsou k dispozici přesné podklady pro statické posuzování konstrukce a okamžitá možnost předání výkresové dokumentace skutečného provedení stavby, což bývá velkým problémem u tesáren, které provádějí vyšetření krovu přímo na staveništi a dodatečně dodělávají výkresovou dokumentaci skutečného provedení stavby.

Výhody takovéto přípravy jsou neocenitelné při realizaci složitějších střešních konstrukcí a dřevostaveb.